Zaproszenie do składania ofert

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie zaprasza do składania ofert dot. przygotowania pakietu materiałów szkoleniowych dla 16 uczestników projektu „Krok do przodu” realizowanego w ramach programu ,,Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 SZCZEGÓŁY ORAZ FORMULARZ OFERTOWY