ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie rozpoczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

  • Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w domu podopiecznego na terenach miasta Gostynina,  numer sprawy:  MOPS-3410/05/2010 – <WIĘCEJ INFORMACJI>