Wyniki konkursu na dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie miasta Gostynina.