Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż otrzymaliśmy kolejna turę produktów żywnościowych w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2017.

Dystrybucja artykułów żywnościowych organizowana przez tut. Ośrodek, będzie odbywała się w ramach dotychczasowej współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Zarządem Rejonowym w Bielsku.

Wydawanie produktów odbędzie się w magazynie Przedsiębiorstwa „ Caro” w Gostyninie (wjazd od ulicy Płockiej, pierwszy magazyn za bramą wjazdową) w dniach:

16 lutego 2018 roku – w godzinach 9.00-12.30,

19 lutego 2018 roku – w godzinach 9.00-12.30,

21 lutego 2018 roku – w godzinach 10.00-13.00,

23 lutego 2018 roku – w godzinach 10.00-13.00,

Podstawą do wydania artykułów żywnościowych będzie skierowanie które Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie wydawał od września 2017 roku.

Osoby, które nie posiadają skierowania, a ich dochód nie przekracza:

– 1268 zł dla osób prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe,
– 1028 zł na osobę w rodzinie

mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych MOPS Gostynin celem rozeznania ich sytuacji i wydania stosownego skierowania.

Dochód będzie określany na podstawie oświadczenia złożonego przez osobę/rodzinę ubiegającą się o pomoc, które stanowi załącznik do niniejszej informacji.

UWAGA

Zakaz wjazdu i parkowania samochodów na całej długości ulicy dojazdowej do magazynu.

Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie

WIECZOREK TANECZNY DLA SENIORÓW

Dnia 11 stycznia 2018 r. (czwartek) w godz. 17:00-21:00

w Klubie Seniora „PAROSTATEK”

mieszczącego się w MCH STARA BETONIARNIA
odbędzie się:

WIECZOREK TANECZNY DLA SENIORÓW

Prz wejściu uczestników powita wolontariusz WOŚP.
Będziemy wdzięczni za wparcie akcji.

Dziatki – Dziadkom, Wspólne Kolędowanie

„ Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie, ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie”.
C.K. Norwid

Święta Bożego Narodzenia i czas poprzedzający go jest okresem szczególnym. To czas radosnego wyczekiwania, czas nadziei, pokory, czas miłości. W tych dniach kierujemy swe myśli ku naszym bliskim – rodzinom i krewnym, ale też ku osobom starszym, samotnym, potrzebującym naszego wsparcia i opieki. To ludzie, przy których powinniśmy stanąć i poświęcić im chwilę swojego czasu, odrobinę swojej uwagi. Ta właśnie myśl spowodowała, że pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie po raz kolejny zorganizowali spotkanie wigilijne – „ Dziatki – Dziadkom, Wspólne Kolędowanie”. Spotkanie odbyła się w dniu 11grudnia 2017 roku o godz. 16.00 w siedzibie Klubu Seniora „ Parostatek” Przy wspólnym stole spotkali się gostynińscy seniorzy, osoby samotne, niepełnosprawne oraz przedstawiciele władz miejskich i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie. Spotkanie opłatkowe uświetnił występ dzieci Miejskiego Punktu Opieki nad Dziećmi „ Bartek” w Gostyninie. Zaprezentowane Jasełka wprowadziły wszystkich w klimat Świąt Bożego Narodzenia a gromkie brawa były najlepszym dowodem uznania. W trakcie spotkania zebrani otrzymali śpiewniki z tekstami kolęd i wspólnie kolędowali przy akompaniamencie Panów Krzysztofa Sochackiego i Grzegorza Kubickiego. Spotkanie zakończyło się po godz. 18 – ej. Dla większości naszych gości było ono jednym z najważniejszych wydarzeń w mijającym roku – wspólne rozmowy, życzenia, opłatek oraz kolędowanie sprawiły, iż na chwilę zapomnieli oni o swoich problemach, chorobie, czy samotności. Przed powrotem do swoich domów każdy z gości otrzymał symboliczny podarunek.

Spotkanie zostało zorganizowane przy współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie z Dziennym Punktem Opieki dla dzieci „Bartek” w Gostyninie. Słodki poczęstunek dla uczestników spotkania został przygotowany przez pracowników socjalnych MOPS w Gostyninie a słodycze i owoce dla dzieci przekazał Sklep NETTO w Gostyninie. Za okazane serce i zrozumienie składamy serdeczne podziękowania.