Nowy okres zasiłkowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje o terminach składania wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych  na nowy okres świadczeniowy.

WIĘCEJ INFORMACJI