INFORMACJA

Przyjmowanie interesantów oraz wniosków o ustalenie świadczenia wychowawczego (500+), świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia rodzinne odbywa się w godzinach:

Poniedziałek – Piątek: 7.30 – 14.00,

Środa: 7.30 – 17.00