Dobry Start

Realizacja świadczenia dobry start w roku 2020
z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Tak jak w ubiegłym roku terminy składania wniosków o świadczenia dobry start ( tzw. „300+”) pozostają takie same. Oznacza to, że wnioski należy składać:
– w okresie od 1 lipca 2020r. do listopada 2020r.w przypadku wniosków elektronicznych;
– w okresie od 1 sierpnia 2020r do 30 listopada 2020r. w przypadku wniosków składanych w tradycyjnej papierowej formie.

Świadczenia dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko 20 roku życia lub 24 roku życia w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
Świadczenie dobry start przysługuje na rozpoczęcie roku szkolnego jeśli dziecko uczy się bądź będzie się uczyć w roku szkolnym 2020/2021 w:
– szkole podstawowej
– szkole ponadpodstawowej
– dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej,
– szkole artystycznej w której realizowany się obowiązek szkolny lub nauki,
– młodzieżowym ośrodku socjoterapii
– specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym,
– specjalnym ośrodku wychowawczym
-ośrodku rewalidacyjno – wychowawczym

Świadczenie dobry start nie przysługuje:
– na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego ( tzw. zerówka)
– na dziecko które jest umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeśli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie

WZÓR WNIOSKU do wstawienia na stronę:
https://www.gov.pl/attachment/5144ccd0-cdc1-4420-811b-a5eb2e0d28b7

Skip to content