EFS/POKL

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że w okresie od 01 marca do 30 czerwca 2012 roku  realizując projektu o nazwie „SIŁA TKWI W TOBIE – POMOŻEMY CI JĄ WYDOBYĆ ” w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” zrealizował następujące działania:

ZREALIZOWANO:

 • przeprowadzono analizę potrzeb klientów MOPS celem wyłonienia uczestników projektu
 • przeprowadzono analizę potrzeb kandydatów na uczestników projektu
 • przeprowadzono rekrutację i podpisano 21 kontraktów socjalnych
 • odbyło się spotkanie wstępne podczas, którego UP otrzymali teczki i materiały piśmienne
 • zrealizowano grupowe warsztaty psychologiczne
 • warsztaty obsługi komputera i Internetu
 • wypłacono zasiłki celowe i celowe specjalne

ROZPOCZĘTO I NADAL TRWAJĄ:

 • indywidualne spotkania z psychologiem
 • kurs prawa jazdy kat. B
 • psychoterapia grupowa
 • kurs języka angielskiego
 • zakupiono karnety na basen

PLANOWANE DZIAŁANIA W OKRESIE VII – IX 2012:

 • spotkanie z prawnikiem – porada prawna na temat praw i uprawnień na rynku pracy
 • szkolenie „Mój budżet „
 • zorganizowanie ogniska dla Uczestników Projektu
 • doradztwo zawodowe
 • podjęcie i kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej
 • zorganizowanie wyjazdu do teatru

 

Zespół zarządzający

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że od 01 marca 2012 roku realizuje projekt o nazwie „SIŁA TKWI W TOBIE – POMOŻEMY CI JĄ WYDOBYĆ”r.  Projekt realizowany jest od roku 2008 w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

Priorytet zakłada realizację projektów systemowych mających na celu rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

W 2012 roku projekt jest skierowany do 21 osób niepełnosprawnych oraz bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem głównym projektu jest rozwój aktywnej integracji wśród klientów OPS w Gostyninie i upowszechnienie pracy socjalnej w 2012 roku.

Cel projektu zamierzamy osiągnąć poprzez szereg działań, które mają pobudzić aktywność społeczną i zawodową uczestników projektu

W ramach wsparcia uczestników programu przewidziano:

 • warsztaty psychologiczne indywidualne i grupowe
 • warsztaty komputerowe
 •  psychoterapię grupową
 •  doradztwo zawodowe
 •  zajęcia terenowe: wyjazd do teatru „Buffo” oraz ognisko
 • warsztaty stylizacji i wizażu
 • szkolenie ABC zarządzania budżetem domowym
 • szkolenie savoir – vivre (zasady poprawnego zachowania podczas rozmowy kwalifikacyjnej, przy stole, w restauracji itp.)
 • spotkania informacyjne .
 • Kurs na prawo jazdy kat. B
 • kurs języka angielskiego
 • porady prawne z zakresu Prawa pracy, Kodeksu cywilnego. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
 • zakup karnetów na basen
 • choinkę dla dzieci uczestników projektu
 • sfinansowanie kosztów nauki w szkole ponadgimnazjalnej
 • pomoc finansową dla uczestników

Realizację projektu zaplanowano od 01 marca 2012 roku do 30 kwietnia 2014 roku.

Skip to content