ZMNIANA TREŚCI SIWZ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje o zmianie treści w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania na terenie miasta Gostynina.

<PISMO O ZMIANCH>

<SIWZ PO ZMIANACH>