Zawieszenie działalności Klubu Seniora „PAROSTATEK”