Zawiadomienie o wyborze oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

Dostawy pieczywa do Jadłodajni Miejskiej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie

< WIĘCEJ INFORMACJI>