Zawiadomienie o wyborze oferty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje o wyborze najkorzystniejszej w postępowaniu na:

Dostawy chleba do Jadłodajni Miejskiej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie

numer sprawy: MOPS-2000-04-2014

<ZAWIADOMIENIE>