Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie zaprasza do składania ofert dot. przeprowadzenia  indywidualnego poradnictwa w ramach utworzonego w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej punktu wsparcia dla uczestników projektu „Okno na Świat”  realizowanego w zakresie programu ,,Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie  tj. osób  z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym oraz osób z ich najbliższego otoczenia.

DOKUMENTY DO POBRANIA