Zaproszenie do składania ofert – CATERING BAJKOWY ZAKĄTEK

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie zaprasza do składania ofert na realizacje przetargu publicznego o wartości poniżej 30 000 euro netto na:

Dostawę posiłków dla dzieci – catering, w celu sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 (MOPS-2000/09/2017)

Ogłoszenie z załącznikami