o projekcie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w dniu 01.07.2013r. przystępuje do realizacji projektu ,,Okno na świat” w ramach programu ,,Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” współfinansowanego w 80% ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Bezpośrednimi adresatami Projektu są osoby z zaburzeniami psychicznymi, upośledzeniem umysłowym zagrożone wykluczeniem społecznym z terenu miasta Gostynina oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie.

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz tworzenie sieci oparcia społecznego poprzez wykorzystanie potencjału tkwiącego w osobach wykluczonych społecznie, wykorzystanie ich energii i inicjatywy, a także poprawa funkcjonowania w życiu codziennym osób z zaburzeniami psychicznymi i rodzin tych osób poprzez zapewnienie kompleksowej pomocy psychologicznej, udział w działaniach integracyjnych, szkoleniach  i warsztatach, przeciwdziałanie pasywności. Celem Projektu jest także zapobieganie uprzedzeniom i stereotypom społecznym oraz stworzenie bazy do spotkań dla uczestników projektu oraz ich rodzin.

Powyższe cele zostaną zrealizowane poprzez:

 • Warsztaty psychologiczne – „Trening kompetencji i umiejętności społecznych”
 • Warsztaty komputerowe ,,ABC komputera”
 • Warsztaty ,,Mój portfel”
 • Szkolenie ,,Savoir vivre z elementami wizażu”
 • Wizytę w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czarnem
 • Wizytę na Warsztatach Terapii Zajęciowej w Gostyninie
 • Wyjazd integracyjny do Warszawy – Teatr i Telewizja Polska;
 • Trzydniowy wyjazd integracyjno – edukacyjny do Krakowa i Wieliczki;
 • Utworzenie Klubu Wsparcia (konsultacje psychologiczne, pedagogiczne, zawodowe, prawne – w zależności od zgłaszanych potrzeb dla uczestników projektu, ich rodzin i osób z najbliższego otoczenia);
 • Zasiłki z pomocy społecznej;
 • Inicjowanie do tworzenia grupy samopomocowej.

Okres realizacji projektu: 01.07.2013r. -31.12.2013r.

Rekrutacja trwa od 01.07.2013r. do 11.07.2013r. Osoby spełniające kryteria oraz zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o zgłaszanie się do Biura Projektu znajdującego się w Miejskim Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie, pokój nr 3.

 

Za realizację projektu odpowiedzialne są:
Małgorzata Ostrowska Burakowska – Koordynator Projektu
Magdalena Pilichowicz – Specjalista ds. monitoringu
tel. 24-236-13-63
e-mail: projekt.mopsgostynin@o2.pl
www.mopsgostynin.pl

 

Skip to content