Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych u klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie w miejscu ich zamieszkania (nr sprawy: MOPS-3410/04/2010) w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

TERMINARZE WYPŁAT LISTOPAD 2010

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne

.

A – J : 15-16.11.2010

K – L : 17-18.11.2010

M – P : 19-22.11.2010

R – S : 23-24.11.2010

T – Z : 25-26.11.2010

.

Wypłaty z tytułu FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO będą wypłacane sukcesywnie przez cały miesiąc listopad

.

22.11.2010 :    ZASIŁKI STAŁE

22.11.2010 :    ZASIŁKI CELOWE W FORMIE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO

23.11.2010 :    ZASIŁKI OKRESOWE

24.11.2010 :   ZASIŁKI CELOWE

.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie rozpoczął postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

  • Wykonywanie usług opiekuńczych u klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie w miejscu ich zamieszkania,  numer sprawy:  MOPS-3410/03/2010  – <WIĘCEJ INFORMACJI>

oraz

  • Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych u klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie miejscu ich zamieszkania,  numer sprawy:  MOPS-3410/04/2010 – <WIĘCEJ INFORMACJI>

TERMINARZE WYPŁAT PAŹDZIERNIK 2010

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne

.

A – J : 15-18.10.2010

K – L : 19-20.10.2010

M – P : 21-22.10.2010

R – S : 25-26.10.2010

T – Z : 27-28.10.2010

.

Wypłaty z tytułu FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO będą wypłacane sukcesywnie przez cały miesiąc październik

.

20.10.2010 :    ZASIŁKI STAŁE

20.10.2010 :    ZASIŁKI CELOWE W FORMIE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO

21.10.2010 :    ZASIŁKI OKRESOWE

22.10.2010 :    ZASIŁKI CELOWE

.

TERMINARZE WYPŁAT WRZESIEŃ 2010

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny

.

A – J : 15-16.09.2010

K – L : 17-20.09.2010

M – P : 21-22.09.2010

R – S : 23-24.09.2010

T – Z : 27-28.09.2010

.

22.09.2010 :    ZASIŁKI STAŁE

22.09.2010 :    ZASIŁKI CELOWE W FORMIE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO

23.09.2010 :    ZASIŁKI OKRESOWE

24.09.2010 :    ZASIŁKI CELOWE

.

INFORMACJA – 5-latki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie – Referat ds. Świadczeń Rodzinnych uprzejmie informuje, że zgodnie z art.9 ust.1 ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2009r. nr 56,poz.458) w roku szkolnym 2010/2011 dziecko w wieku 5 lat ma prawo do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

W związku z powyższym rodzice, opiekun faktyczny dziecka albo opiekun prawny dziecka, mający prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o przyznanie dodatku na rozpoczęcie roku szkolnego.

Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.

INFORMACJA – nowy okres zasiłkowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy można składać od miesiąca września 2010 r

Zgodnie z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz.992, z późn.zm.) w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada, natomiast gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października  do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

Druki wniosków można pobierać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyninie  – Referat ds. Świadczeń Rodzinnych, ul. Parkowa nr 22.

TERMINARZE WYPŁAT SIERPIEŃ 2010

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny

.

A – J : 16-17.08.2010

K – L : 18-19.08.2010

M – P : 20-23.08.2010

R – S : 24-25.08.2010

T – Z : 26-27.08.2010

.

23.08.2010 :    ZASIŁKI STAŁE

23.08.2010 :    ZASIŁKI CELOWE W FORMIE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO

24.08.2010 :    ZASIŁKI OKRESOWE

25.08.2010 :    ZASIŁKI CELOWE

.