Ogłoszenie zasad rekrutacji dzieci w ramach realizacji zadania: „Opiekun dzienny w Gostyninie”

ZARZĄDZENIE Nr 69/2015
Burmistrza Miasta Gostynina
z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie: ogłoszenia zasad rekrutacji dzieci z Gminy Miasta Gostynina w ramach realizacji zadania: „Opiekun dzienny w Gostyninie”.

—ZARZĄDZENIE —