Ogłoszenie o wyborze oferty

W związku z realizacją projektu „Krok do przodu” w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż w wyniku analizy złożonych ofert dokonał wyboru oferty na przeprowadzenie szkolenia „Prawa i uprawnienia na rynku pracy”

p. Elizy Kacprzyckiej