Ogłoszenie o wyborze ofert

W związku z realizacją projektu „Krok do przodu” w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż w wyniku analizy złożonych dokumentów w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dot. przygotowania pakietu materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu, dokonał wyboru oferty:

p. Marcina Goliszka z Gostynina

ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWO PRODUKCYJNY

GOMAX