Informacja po otwarciu ofert

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie przekazuje informację po otwarciu ofert na realizację przetargu publicznego o wartości poniżej 30 000 euro netto na zakup samochodu.

INFORMACJA