Kadra

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (pokój nr.9)
mgr Renata Zagórska
tel. (0-24) 236 13 68

z-ca Kierownika (pokój nr.7)
mgr Iwona Kowalczyk
tel. (0-24) 236 13 66

Sekretariat / Kadry / Dział świadczeń (pokój nr.10)
Elżbieta Kamińska
mgr Magdalena Stachurska
mgr Kamil Śniecikowski
tel. (0-24) 236 13 60

Główny Księgowy (pokój nr.4)
Urszula Flejszer
tel. (0-24) 235 30 95

Księgowość (pokój nr.3)
mgr Małgorzata Ostrowska-Burakowska
Anna Krupska

tel. (0-24) 236 13 63

Kasa (pokój nr.1)
Elżbieta Wejbert
tel. (0-24) 236 13 61

Specjaliści Pracy Socjalnej (pokój nr.5)
Anna Boryta
Cecylia Farmuga
tel. (0-24) 236 13 64

Pracownik socjalny (pokój nr.6)
lic. Anna Krzewicka
Iwona Nawrocka
tel. (0-24) 236 13 65

Specjaliści pracy socjalnej (pokój nr.8)
Elżbieta Nodzak
mgr Marzena Kubicka
tel. (0-24) 236 13 67

Starszy pracownik socjalny (pokój nr.8)
lic. Małgorzata Wojciechowska
tel. (0-24) 236 13 67

Pracownik socjalny (pokój nr.8)
mgr Izabela Sobczyk – Studzińska
tel. (0-24) 236 13 67

Rozliczenia ZUS / Zamówienia publiczne
mgr Anna Papiernik
tel. (0-24) 236 13 70

Świadczenia Rodzinne (pokój nr.2)
mgr Marta Spychalska
Marzenna Małkowska
tel. (0-24) 236 13 62

Fundusz Alimentacyjny (pokój nr.14)
lic. Małgorzata Nawrocka
tel. (0-24) 236 13 69

Świadczenia Wychowawcze (500+) (pokój nr.14)
mgr Julita Antosiak
mgr Agnieszka Gronkiewicz
mgr Anna Kotowicz
tel. (0-24) 236 13 69

Skip to content