Kadra

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

(pokój nr.9)

mgr Renata Zagórska

tel. (0-24) 236 13 68

z-ca Kierownika  (pokój nr.7)
mgr Iwona Kowalczyk
tel. (0-24) 236 13 66

Sekretariat / Kadry / Dział świadczeń (pokój nr.10)
Elżbieta Kamińska
mgr Magdalena Stachurska
mgr Kamil Śniecikowski
tel. (0-24) 236 13 60

Główny Księgowy (pokój nr.4)
Urszula Flejszer
tel. (0-24) 235 30 95

Księgowość (pokój nr.3)
mgr Małgorzata Ostrowska – Burakowska
Anna Krupska
tel. (0-24) 236 13 63

Kasa (pokój nr.1)
Elżbieta Wejbert
tel. (0-24) 236 13 61

Specjaliści Pracy Socjalnej (pokój nr.5)
Anna Boryta
Cecylia Farmuga
tel. (0-24) 236 13 64

Specjalista Pracy Socjalnej (pokój nr.6)

Elżbieta Wichrowska

tel. (0-24) 236 13 65

Pracownik socjalny (pokój nr.6)
lic. Anna Krzewicka
tel. (0-24) 236 13 65

Specjaliści pracy socjalnej (pokój nr.8)
Elżbieta Nodzak
mgr Marzena Kubicka
tel. (0-24) 236 13 67

Starszy pracownik socjalny (pokój nr.8)
lic. Małgorzata Wojciechowska

tel. (0-24) 236 13 67

Pracownik socjalny (pokój nr.8)
mgr Izabela Sobczyk – Studzińska
tel. (0-24) 236 13 67

Informatyk / Zamówienia publiczne
inż. Arkadiusz Michalski
tel. (0-24) 236 13 70
admin@mopsgostynin.pl
zamowienia.publiczne@mopsgostynin.pl

 (pokój nr.2)

tel. (0-24) 236 13 62

Świadczenia Rodzinne / Fundusz Alimentacyjny (pokój nr.14)
Marzenna Małkowska
mgr Marta Spychalska
lic. Małgorzata Nawrocka

mgr Julita Antosiak
tel. (0-24) 236 13 69