Grupa samopomocowa

Grupa  Samopomocowa działa przy Miejskim  Ośrodku Pomocy Społecznej od kwietnia 2009r. Grupa  liczy  7 osób

.

Opiekunami Grupy  są:

Anna Krzewicka i Elżbieta Wichrowska

.

Spotykamy  się:

co  2 tygodnie  – w środy

w godzinach  15.30 –  17.00

w siedzibie Ośrodka, pokój nr  9 lub wspólnie z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gostyninie własnoręcznie wykonujemy prace, które można podziwiać na naszej tablicy w MOPS