Category: PRZETARGI

Zawiadomienie o wyborze oferty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na:  Przeprowadzenie zajęć z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla 22 uczestników projektu. w ramach projektu „SIŁA TKWI W TOBIE – POMOŻEMY...

Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją Projektu „ SIŁA TKWI W TOBIE – POMOŻEMY CI JĄ WYDOBYĆ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień...

Zawiadomienie o wyborze oferty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na:   Przeprowadzenie zajęć z zakresu psychoterapii grupowej dla uczestników projektu „SIŁA TKWI W TOBIE – POMOŻEMY CI JĄ WYDOBYĆ” w...

Zawiadomienie o wyborze oferty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na:   Przeprowadzenie warsztatów „Podstawy obsługi komputera i Internetu” dla uczestników projektu „SIŁA TKWI W TOBIE – POMOŻEMY CI JĄ WYDOBYĆ” w...

Zawiadomienie o wyborze oferty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na: Dostawę tonerów do drukarek w ramach projektu „SIŁA TKWI W TOBIE – POMOŻEMY CI JĄ WYDOBYĆ” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy...

Zawiadomienie o wyborze oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania na terenie miasta Gostynina < WIĘCEJ INFORMACJI>

Zawiadomienie o wyborze oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonywanie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie w domu podopiecznego, na terenie miasta Gostynina.  < WIĘCEJ INFORMACJI>

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie rozpoczął postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania na terenie miasta Gostynina numer sprawy: MOPS-2000-03-2013 <Ogłoszenie> <Specyfikacja...

Zawiadomienie o wyborze oferty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na: Przeprowadzenie porad prawnych z zakresu podstaw zagadnień kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz kodeksu cywilnego w ramach projektu „SIŁA TKWI W TOBIE...

Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją Projektu „ SIŁA TKWI W TOBIE – POMOŻEMY CI JĄ WYDOBYĆ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo...

Zawiadomienie o wyborze oferty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na Usługę transportu drogowego  (przewóz osób)  w ramach projektu „SIŁA TKWI W TOBIE – POMOŻEMY CI JĄ WYDOBYĆ” realizowanego przez Miejski Ośrodek...

Zawiadomienie o wyborze oferty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na Zorganizowanie  trzydniowej wycieczki krajoznawczo-edukacyjnej do Krakowa – Wadowic-Zakopanego w ramach projektu „SIŁA TKWI W TOBIE – POMOŻEMY CI JĄ WYDOBYĆ” realizowanego...

Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją Projektu „ SIŁA TKWI W TOBIE – POMOŻEMY CI JĄ WYDOBYĆ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo...

Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją Projektu „ SIŁA TKWI W TOBIE – POMOŻEMY CI JĄ WYDOBYĆ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo...

Informacja o wyborze oferty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje,  iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia kursu komputerowego ,,ABC komputera” dla 16 uczestników projektu „Okno na Świat” realizowanego w ramach programu ,,Oparcie społeczne dla osób z...

Informacja o wyborze oferty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia dwudniowego szkolenia ,,Mój portfel” dla 16 uczestników projektu „Okno na Świat” realizowanego w ramach programu ,,Oparcie społeczne dla osób   z...

Informacja o wyborze oferty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje,  iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa z zakresu doradztwa zawodowego w ramach utworzonego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej punktu wsparcia dla uczestników projektu „Okno...

Informacja o wyborze oferty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje,  iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa psychologicznego oraz pedagogicznego w ramach utworzonego w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej punktu wsparcia dla uczestników projektu „Okno na...

Informacja o wyborze oferty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa prawnego w ramach utworzonego w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej punktu wsparcia dla uczestników projektu „Okno na Świat” realizowanego...

Zawiadomienie o wyborze oferty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia: „Fryzjer” dla  uczestników Projektu „Siła Tkwi w Tobie – Pomożemy Ci Ją Wydobyć”,  realizowanego w 2013 roku  przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej...