Zawiadomienie o wyborze oferty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje o wyborze najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Świadczenie usługi cateringowej dla punktów opieki nad dziećmi do lat trzech„Bajkowy Zakątek” i „Zaczarowana Kraina” w Gostyninie.INFORMACJA

Informacja po otwarciu ofert

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie publikuje informację po otwarciu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Świadczenie usługi cateringowej dla punktów opieki nad dziećmi do lat trzech„Bajkowy Zakątek” i „Zaczarowana Kraina” w Gostyninie.INFORMACJA

Rozpoczęcie procedury przetargowej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Świadczenie usługi cateringowej dla punktów opieki nad dziećmi do lat trzech „Bajkowy Zakątek” i „Zaczarowana Kraina” w Gostyninie. Załączniki: SIWZ Załącznik nr1 – formularz cenowy Załącznik nr2 – wzór umowy Załącznik nr3 – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu Załącznik Nr4 – przynależność do grupy cenowej Załącznik…

czytaj dalej

Zaproszenie do składania ofert

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie zaprasza do składania ofert na realizacje przetargu publicznego o wartości poniżej 30 000 euro netto na: Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania na terenie miasta Gostynina. <Zaproszenie> <Załączniki>

Informacja po otwarciu ofert

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie publikuje informację po otwarciu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonywanie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie w domu podopiecznego, na terenie miasta Gostynina, numer sprawy: MOPS-2000/02/2016 <Informacja>

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie rozpoczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonywanie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie w domu podopiecznego, na terenie miasta Gostynina, numer sprawy: MOPS-2000/02/2016 <Ogłoszenie o zamówieniu> | <SIWZ> | <Załączniki do SIWZ>

Zbiorcze zestawienie ofert

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonywanie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie w domu podopiecznego, na terenie miasta Gostynina, numer sprawy: MOPS-2000-01-2015, wpłynęły 2 oferty: Tomasz Mazur „SERWIS KADR” ul. Iłżecka 20, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski – 12,50 zł/h Zakład Usług Opiekuńczych „MEWA” Elżbieta Mąkolska, ul. Figielskiego 2, 09-500 Gostynin…

czytaj dalej

Rozeznanie rynku

W związku z realizacją Projektu „ SIŁA TKWI W TOBIE – POMOŻEMY CI JĄ WYDOBYĆ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych zaprasza do składania ofert na: Przeprowadzenie trzydniowego szkolenia „Mój budżet”  w ramach projektu „SIŁA TKWI W TOBIE – POMOŻEMY CI JĄ WYDOBYĆ” realizowanego przez…

czytaj dalej

Rozeznanie rynku

W związku z realizacją Projektu „ SIŁA TKWI W TOBIE – POMOŻEMY CI JĄ WYDOBYĆ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych zaprasza do składania ofert na: Usługę transportu zbiorowego  (przewóz osób)   w ramach projektu „SIŁA TKWI W TOBIE – POMOŻEMY CI JĄ WYDOBYĆ” realizowanego przez…

czytaj dalej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na: Przeprowadzenie porad prawnych dla 22 uczestników projektu z zakresu: „Prawo i uprawnienia na rynku pracy z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych”  „Podstawy zagadnień kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu cywilnego”   realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie, w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty. Do realizacji…

czytaj dalej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na: Przeprowadzenie  doradztwa zawodowego dla uczestników projektu  „SIŁA TKWI W TOBIE – POMOŻEMY CI JĄ WYDOBYĆ” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie, w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty. Do realizacji została wybrana oferta złożona przez : Panią Beatę Żuchowską

Zawiadomienie o wyborze oferty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na: Przeprowadzenie warsztatów psychologicznych grupowych oraz indywidualnych spotkań z psychologiem  dla uczestników projektu „SIŁA TKWI W TOBIE – POMOŻEMY CI JĄ WYDOBYĆ” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie, w wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty. Do realizacji została wybrana oferta złożona przez : Panią Annę Dziewulską

Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją Projektu „ SIŁA TKWI W TOBIE – POMOŻEMY CI JĄ WYDOBYĆ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych zaprasza do składania ofert na: Przeprowadzenia warsztatów psychologicznych grupowych oraz indywidualnych spotkań z psychologiem  dla uczestników projektu w ramach projektu „SIŁA TKWI W TOBIE…

czytaj dalej

Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją Projektu „ SIŁA TKWI W TOBIE – POMOŻEMY CI JĄ WYDOBYĆ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych zaprasza do składania ofert na: Przeprowadzenie  doradztwa zawodowego dla uczestników projektu  w ramach projektu „SIŁA TKWI W TOBIE – POMOŻEMY CI JĄ WYDOBYĆ” realizowanego…

czytaj dalej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na: Przeprowadzenie szkolenia  „Savoir vivre z elementami wizażu” dla  uczestników projektu  „SIŁA TKWI W TOBIE – POMOŻEMY CI JĄ WYDOBYĆ” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie, w wyznaczonym terminie wpłynęło 6 ofert. Do realizacji została wybrana oferta złożona przez : Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie…

czytaj dalej

Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją Projektu „ SIŁA TKWI W TOBIE – POMOŻEMY CI JĄ WYDOBYĆ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych zaprasza do składania ofert na: Przeprowadzenie szkolenia  „Savoir vivre z elementami wizażu” dla  uczestników projektu w ramach projektu „SIŁA TKWI W TOBIE – POMOŻEMY CI…

czytaj dalej