I N F O R MA C J A dot. składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że wnioski o ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2019/2020 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2019r. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz…

czytaj dalej

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że zgodnie z art. 26 ust. 2a ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Z 2018r. poz. 2220 z późn. zm.), wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych ( w tym zasiłek rodzinny wraz z dodatkami oraz specjalny zasiłek opiekuńczy) na nowy okres zasiłkowy tj. 2019/20120 można składać od…

czytaj dalej

Nowy okres świadczeniowy FA 2018/2019

I N F O R MA C J A dot. składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że wnioski o ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2018/2019 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2018r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2018r. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu…

czytaj dalej

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że informacje na temat wysokości dochodu podlegającego opodatkowaniu w 2016 r. tut. Organ pozyskuje samodzielnie poprzez elektroniczny system wymiany informacji. W związku z powyższym do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+), świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego nie ma konieczności dostarczania zaświadczeń z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2016 r.…

czytaj dalej

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że w wyniku nowelizacji ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych ( zasiłek rodzinny wraz z dodatkami oraz specjalny zasiłek opiekuńczy) na nowy okres zasiłkowy tj. 2017/2018 można składać od 1 sierpnia 2017 r. Zgodnie z art. 26 ust. 3, ust. 4, ww. ustawy…

czytaj dalej

Nowy okres świadczeniowy programu „Rodzina 500+”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że od dnia 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o ustalanie prawa do świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 trwający od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. Wypełnione wnioski można składać osobiście w formie papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w…

czytaj dalej

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że szczegółowe informacje na temat składania wniosków na świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze ( 500+) i świadczenia rodzinne zostaną zamieszczone na stronie tut. Ośrodka niezwłocznie po zakończeniu procesu legislacyjnego związanego z nowelizacją ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i ustawy o świadczeniach rodzinnych.

KOMUNIKAT w sprawie 500+

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U z 2016r, poz 195 ze zm.) osoby pobierające świadczenie wychowawcze (500+) są zobowiązane niezwłocznie powiadomić tut. Ośrodek o wszelkich zmianach mających wpływ na to świadczenie, w szczególności w przypadku: uzyskania dochodu (min. podjęcie pracy…

czytaj dalej

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy można składać od 1 września 2015 r. Zgodnie z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.114 ) w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia…

czytaj dalej

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy można składać od miesiąca sierpnia 2015 r. Zgodnie z art. 20 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j.Dz.U. z 2015 r. poz.859 ) w przypadku gdy osoba ubiegająca…

czytaj dalej

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy można składać od miesiąca sierpnia 2014 r. Zgodnie z art. 20 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j.Dz.U. 2012 r. poz. 1228, z późn. zm.) w przypadku gdy…

czytaj dalej

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy można składać od miesiąca września 2013 r. Zgodnie z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz.992, z późn. zm.) w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne…

czytaj dalej

Informacja

Informacja o zmianie od 1 listopada 2012 r. kryterium dochodowego oraz kwot zasiłków rodzinnych Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 959), od 1 listopada 2012 r. następuje zmiana kryteriów…

czytaj dalej

KOMUNIKAT

Komunikat w sprawie przedłużenia do 30 czerwca 2012 r. terminu do złożenia wniosku o przyznanie pomocy na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia 2012 r. do czerwca 2012 r. Zmiana polega na przedłużeniu do 30 czerwca 2012 r. terminu do złożenia wniosku o przyznanie pomocy na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie…

czytaj dalej

Informacja w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r.

Rada Ministrów 9 maja 2012 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 18 maja 2012 r., poz. 551).

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r.

Rada Ministrów w dniu 27 grudnia 2011 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjnew okresie od stycznia do marca 2012 r. oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. Nr 295, poz. 1746).

Terminarz wypłat na miesiąc GRUDZIEŃ 2011

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny . A – J : 15-16.12.2011 K – L : 19-20.12.2011 M – P : 21-22.12.2011 R – S : 23-27.12.2011 T – Z : 28-29.12.2011 . 19.12.2011 :    ZASIŁKI STAŁE 19.12.2011 :    ZASIŁKI CELOWE W FORMIE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO 14.12.2011 :    ZASIŁKI OKRESOWE 15.12.2011 :    ZASIŁKI CELOWE .