Category: ŚR i FA

Nowy okres świadczeniowy FA 2018/2019

I N F O R MA C J A dot. składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że wnioski o ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy...

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że informacje na temat wysokości dochodu podlegającego opodatkowaniu w 2016 r. tut. Organ pozyskuje samodzielnie poprzez elektroniczny system wymiany informacji. W związku z powyższym do wniosku o ustalenie...

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że w wyniku nowelizacji ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych ( zasiłek rodzinny wraz z dodatkami oraz specjalny...

Nowy okres świadczeniowy programu „Rodzina 500+”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że od dnia 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o ustalanie prawa do świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” na nowy okres zasiłkowy 2017/2018...

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że szczegółowe informacje na temat składania wniosków na świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze ( 500+) i świadczenia rodzinne zostaną zamieszczone na stronie tut. Ośrodka niezwłocznie po zakończeniu...

KOMUNIKAT w sprawie 500+

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U z 2016r, poz 195 ze zm.) osoby pobierające świadczenie...

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy można składać od 1 września 2015 r. Zgodnie z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy...

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy można składać od miesiąca sierpnia 2015 r. Zgodnie z art. 20 ust. 4 i...

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy można składać od miesiąca sierpnia 2014 r. Zgodnie z art. 20 ust. 4 i...

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy można składać od miesiąca września 2013 r. Zgodnie z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia...

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2013 roku. Zgodnie z art. 20 ust. 4 i 5...

Informacja

Informacja o zmianie od 1 listopada 2012 r. kryterium dochodowego oraz kwot zasiłków rodzinnych Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się...

I N F O R M A C J A

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy można składać od miesiąca września 2012 r. Zgodnie z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia...

I N F O R M A C J A

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2012 roku. Zgodnie z art. 20 ust. 4 i...

KOMUNIKAT

Komunikat w sprawie przedłużenia do 30 czerwca 2012 r. terminu do złożenia wniosku o przyznanie pomocy na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia 2012 r. do czerwca 2012...

Informacja w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r.

Rada Ministrów 9 maja 2012 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz....

Terminarz wypłat na miesiąc GRUDZIEŃ 2011

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny . A – J : 15-16.12.2011 K – L : 19-20.12.2011 M – P : 21-22.12.2011 R – S : 23-27.12.2011 T – Z : 28-29.12.2011 . 19.12.2011 :    ZASIŁKI STAŁE 19.12.2011 :    ZASIŁKI CELOWE W FORMIE...

Komunikat – św. pielęgnacyjne

Rada Ministrów w dniu 27 września 2011 r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że osoby mające w listopadzie i grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie...

Becikowe – zaświadczenia !!!

Komunikat przypominający o zmianach od 1 stycznia 2012 r. zasad ustalania prawa do świadczeń związanych z urodzeniem dziecka WIĘCEJ INFORMACJI