Podziękowanie

     Akcja „Darmowe jabłka” o której wcześniej informował Urząd Miasta wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, po raz trzeci spotkała się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Gostynina.

     We wtorek 26 kwietnia w naszym mieście rozdawane były darmowe jabłka. Darczyńcą owoców kolejny raz był Polski Komitet Pomocy Społecznej – Zarząd Rejonowy w Bielsku. Rozdawanie owoców rozpoczęło się ok. godziny 10.30 i trwało ok. 3 godzin. Darmowe owoce mógł otrzymać każdy, kto się po nie zgłosił. Łącznie rozdano ok. 40 ton.

     Pragniemy podziękować PKPS w Bielsku za tak ważną i potrzebną inicjatywę.

Czytaj więcej

Informacja

     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że w dniu 22.04.2016 roku otrzymaliśmy od Zarządu Rejonowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bielsku kolejną turę żywności w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2015.

     Wydawanie artykułów żywnościowych odbędzie się w hali handlowej Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarnia” w Gostyninie (wejście od ulicy Płockiej)  w dniach:

27 i 28 kwietnia 2016 roku  w godzinach  9.00-13.00,

29 kwietnia 2016 roku w godzinach 11.00-14.00,

5 i 6 maja 2016 roku w godzinach 11.00-13.00.

     Podstawą do wydania żywności będzie skierowanie uprawniające do odbioru artykułów żywnościowych, w tym skierowania wydane w ramach wydawania żywności przez tut. Ośrodek na przełomie styczeń-luty 2016 roku, oraz okazanie dowodu osobistego.

     Osoby, które nie posiadają skierowania, a ich dochód zgodnie z ustawą o pomocy społecznej nie przekracza:

951 zł dla osób prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe,

771 zł  na osobę  w rodzinie

mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych MOPS Gostynin celem rozeznania ich sytuacji  i wydania stosownego skierowania.

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie

Czytaj więcej

Kolejna Akcja „Darmowe jabłka”

Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej informują, iż w dniu 9 marca br. (środa) około godz. 11.00, na placu przy Zamku Gostynińskim będą wydawane darmowe jabłka dla mieszkańców Gostynina, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, szkół, przedszkoli itp.

Zapraszamy!

Czytaj więcej

INFORMACJA

     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że w dniu 24.02.2016 roku otrzymaliśmy od Zarządu Rejonowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bielsku drugą turę żywności w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2015.

      Wydawanie artykułów żywnościowych odbędzie w hali handlowej Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarnia” w Gostyninie się w dniach:

29 lutego 2016 rok,

02 marca 2016 rok,

03 marca 2016 rok,

07 marca 2016 rok,

10 marca 2016 rok

w godzinach 10.00 – 13.00.

     Podstawą do wydania żywności będzie skierowanie uprawniające do odbioru artykułów żywnościowych, w tym skierowania wydane w ramach wydawania żywności przez tut. Ośrodek na przełomie styczeń-luty 2016 roku, oraz okazanie dowodu osobistego.

     Osoby, które nie posiadają skierowania, a ich dochód zgodnie z ustawą o pomocy społecznej nie przekracza:

951 zł dla osób prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe,

771 zł na osobę w rodzinie

mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych MOPS Gostynin celem rozeznania ich sytuacji i wydania stosownego skierowania.

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie

Czytaj więcej