Archiwa kategorii: MOPS

Choinka 2014

            W dniu 08 grudnia 2014 roku w ramach realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie projektu o nazwie „SIŁA TKWI W TOBIE – POMOŻEMY CI JĄ WYDOBYĆ ”- Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”- w Restauracji Kolumnowej Zamku Gostynińskiego została zorganizowana choinka  dla uczestników projektu, ich najbliższego otoczenia oraz zespołu zarządzającego projektem.

            Impreza odbyła się w atmosferze wspólnych gier, konkursów, zabaw poprowadzonych przez Elfy oraz Wolontariuszy z Gimnazjum Nr 2 w Gostyninie. Najbardziej oczekiwaną atrakcją była wizyta Świętego Mikołaja, który wręczył dzieciom paczki ze słodyczami. Paczki świąteczne otrzymali także wszyscy uczestnicy projektu. Zabawa była pełna humoru, zadowolenia, radości, dała możliwość wspólnego spędzenia czasu oraz poczucia nastroju  zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Krótki fotoreportaż z imprezy

fot. Arkadiusz Michalski

I N F O R M A C J A

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy można składać od miesiąca września 2014 r.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.Dz.U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.) w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada, natomiast gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

Druki wniosków można pobierać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyninie – Referat ds. Świadczeń Rodzinnych, ul. Parkowa nr 22, pokój nr 14.

Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją Projektu „ SIŁA TKWI W TOBIE – POMOŻEMY CI JĄ WYDOBYĆ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gostyninie na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych zaprasza do składania ofert na:

Dostawę tonerów do drukarek

w ramach projektu „SIŁA TKWI W TOBIE – POMOŻEMY CI JĄ WYDOBYĆ” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie

<DOKUMENTY DO POBRANIA>

Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją Projektu „ SIŁA TKWI W TOBIE – POMOŻEMY CI JĄ WYDOBYĆ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych zaprasza do składania ofert na:

Przeprowadzenie warsztatów „Podstawy obsługi komputera i Internetu” dla uczestników projektu „SIŁA TKWI W TOBIE – POMOŻEMY CI JĄ WYDOBYĆ” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyninie.

 w ramach projektu „SIŁA TKWI W TOBIE – POMOŻEMY CI JĄ WYDOBYĆ” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie

<DOKUMENTY DO POBRANIA>

Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją Projektu „ SIŁA TKWI W TOBIE – POMOŻEMY CI JĄ WYDOBYĆ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych zaprasza do składania ofert na:

Przeprowadzenie zajęć z zakresu psychoterapii grupowej dla uczestników projektu „SIŁA TKWI W TOBIE – POMOŻEMY CI JĄ WYDOBYĆ” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyninie

 w ramach projektu „SIŁA TKWI W TOBIE – POMOŻEMY CI JĄ WYDOBYĆ” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie

<DOKUMENTY DO POBRANIA>

Zakończenie projektu „Okno Na Świat”

W dniu 31 grudnia 2013r. Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie  zakończył realizację projektu ,,Okno na Świat” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu ,,Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Adresatami projektu było 16 osób z zaburzeniami psychicznymi, upośledzeniem umysłowym, członkowie ich rodzin oraz  najbliższe otoczenie.

Celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz tworzenie sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi/upośledzonych umysłowo, ich rodzin oraz osób z najbliższego otoczenia poprzez wykorzystanie potencjału tkwiącego w osobach wykluczonych społecznie, wykorzystanie ich energii i inicjatywy, a także poprawa funkcjonowania tych osób w życiu codziennym poprzez udział w działaniach integracyjnych, szkoleniach i warsztatach, przeciwdziałanie pasywności.

W okresie od 01.07.203r. do 31.12.2013r. zostały zrealizowane następujące działania:

  • Warsztaty psychologiczne – „Trening kompetencji i umiejętności społecznych”
  • Warsztaty komputerowe – „ABC komputera”
  • Szkolenie „Savoir vivre z elementami wizażu”
  • Szkolenie „Mój portfel”
  • Punkt wsparcia –  indywidualne poradnictwo świadczone przez psychologa,  prawnika, pedagoga i doradcę zawodowego
  • Wizyta studyjna w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czarnem
  • Trzydniowa wycieczka integracyjno – edukacyjna do Krakowa – Wieliczki – Ojcowa
  • Wyjazd integracyjny do Warszawy obejmujący spektakl „Bóg mordu” w Teatrze 6 piętro oraz wizytę w  Telewizji Polskiej

 Uzyskana wiedza i umiejętności – interpersonalne, emocjonalne, społeczne jak  i  zawodowe przyczyniły się do wytworzenia postaw służących zwiększeniu aktywności społecznej uczestników Projektu. Wspólna praca grupy profesjonalistów na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pozwoliła na optymalizację wiedzy oraz doświadczenia w tym zakresie, jak również wymianę i transfer dobrych praktyk.

 Zespół zarządzający

Koordynator Projektu: Małgorzata Ostrowska – Burakowska

Specjalista ds. monitoringu: Magdalena Jachimska

.

Okno Na Świat

16 Photos