Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż otrzymał kolejną turę artykułów żywnościowych w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym,  Podprogram 2018. Wydawanie produktów żywnościowych odbędzie się w magazynie Przedsiębiorstwa „ Caro” przy ulicy Płockiej 38 w Gostyninie  w dniach: 13,14,17 i 18 czerwca 2019 roku    –   w godzinach   9.00 – 12.30. Podstawą do…

czytaj dalej

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż otrzymał trzecią turę artykułów żywnościowych w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym,  Podprogram 2018. Wydawanie produktów żywnościowych odbędzie się w magazynie Przedsiębiorstwa „ Caro” przy ulicy Płockiej 38 w Gostyninie  w dniach: 26 marca 2019 roku – w godzinach   10.00 – 13.30, 28 marca 2019 roku…

czytaj dalej

Gostynińskie becikowe – jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka

Jednorazowe świadczenie „Gostynińskie becikowe” przysługuje da dziecko urodzone, objęte opieką prawną lub faktyczną bądź przysposobione po dniu 31 grudnia 2018r. Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, zamieszkałym w Gostyninie przez nieprzerwany okres co najmniej 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Jednorazowe świadczenie „Gostynińskie becikowe” przysługuje w…

czytaj dalej

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż Wydawanie produktów żywnościowych, w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym,  Podprogram 2017, odbędzie się w magazynie Przedsiębiorstwa „ Caro” przy ulicy Płockiej 38 w Gostyninie w dniach: 31 stycznia 2019 roku – w godzinach   10.30 – 13.30, 04  lutego 2019 roku – w godzinach   10.30 – 13.30, 05  lutego…

czytaj dalej

Jasełka w Klubie Seniora

Obecnie trwa Adwent, czyli radosny okres przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia a Boże Narodzenie to w życiu każdego człowieka specjalny czas. Czas, kiedy zatrzymujemy się w biegu codziennych spraw, by zastanowić się, co w naszym życiu jest naprawdę ważne. To czas, kiedy wszyscy stają się dla siebie bardziej życzliwi, milsi i zapominają o wszelkich sporach oraz waśniach. To również czas radosnego…

czytaj dalej

Rozpoczęcie procedury przetargowej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Świadczenie usługi cateringowej dla punktów opieki nad dziećmi do lat trzech „Bajkowy Zakątek” i „Zaczarowana Kraina” w Gostyninie. Załączniki: SIWZ Załącznik nr1 – formularz cenowy Załącznik nr2 – wzór umowy Załącznik nr3 – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu Załącznik Nr4 – przynależność do grupy cenowej Załącznik…

czytaj dalej

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż Wydawanie produktów żywnościowych, w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym,  Podprogram 2017, odbędzie się w magazynie Przedsiębiorstwa „ Caro” przy ulicy Płockiej 38 w Gostyninie w dniach: 7 grudnia 2018 roku       –  w godzinach   10.00 – 13.30, 10 grudnia 2018 roku     –  w godzinach  10.00 –…

czytaj dalej

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż w związku z wdrażaniem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogramu 2018, rozpoczął wydawanie skierowań do odbioru artykułów żywnościowych uprawnionym mieszkańcom Gostynina. Dystrybucja artykułów żywnościowych organizowana przez tut. Ośrodek, będzie odbywała się w ramach dotychczasowej współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Zarządem Rejonowym…

czytaj dalej

Zaproszenie do składania ofert

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie zaprasza do składania ofert na realizacje przetargu publicznego o wartości poniżej 30 000 euro netto na: Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania na terenie miasta Gostynina. <Zaproszenie> <Załączniki>

Nowy okres świadczeniowy FA 2018/2019

I N F O R MA C J A dot. składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że wnioski o ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2018/2019 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2018r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2018r. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu…

czytaj dalej

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż Wydawanie produktów żywnościowych, w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym,  Podprogram 2017, odbędzie się w magazynie Przedsiębiorstwa „ Caro” przy ulicy Płockiej 38 w Gostyninie w dniach: 7 czerwca 2018 roku – w godzinach   11.00 – 14.30 11 czerwca 2018 roku – w godzinach  11.00 –…

czytaj dalej

Szkolenie – Zdrowe Zasady Odżywiania

W dniu 22 marca 2018 roku w Klubie Seniora „Parostatek” Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie w ramach działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, Podprogram 2017 odbyło się szkolenie dotyczące zdrowych zasad odżywiania oraz zasadach prawidłowego komponowania jadłospisów i łączenia produktów. Przed przystąpieniem do części teoretycznej szkolenia, odbyły się warsztaty kulinarne podczas których uczestnicy szkolenia własnoręcznie przygotowali poczęstunek w postaci…

czytaj dalej

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż otrzymaliśmy kolejna turę produktów żywnościowych w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2017. Dystrybucja artykułów żywnościowych organizowana przez tut. Ośrodek, będzie odbywała się w ramach dotychczasowej współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Zarządem Rejonowym w Bielsku. Wydawanie produktów odbędzie się w magazynie Przedsiębiorstwa „ Caro”…

czytaj dalej

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż otrzymaliśmy kolejna turę produktów żywnościowych w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2017. Dystrybucja artykułów żywnościowych organizowana przez tut. Ośrodek, będzie odbywała się w ramach dotychczasowej współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Zarządem Rejonowym w Bielsku. Wydawanie produktów odbędzie się w magazynie Przedsiębiorstwa „ Caro”…

czytaj dalej