„Fan” Festyn

W dniu 9 września 2018 roku na placu przy Miejskim Centrum Kultury w Gostyninie odbył się „Fan” Festyn Rodzinny, którego współrealizatorem był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie. W ramach festynu pracownicy tut. Ośrodka zorganizowali poczęstunek, podczas którego uczestnicy mogli skosztować ciepłej grochówki, pieczonej kiełbaski oraz pajdy chleba ze smalcem i kiszonym ogórkiem. Podczas Fan festynu panowała radosna atmosfera, dająca możliwość wspólnej zabawy uczestniczącym w nim rodzinom. Zaplanowano dla nich wiele atrakcji, zarówno dla dzieci jak i dorosłych.

Korzystając z okazji Kierownik i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie pragną wyrazić ogromną wdzięczność za życzliwy gest i okazane wsparcie w organizacji tegorocznego „Fan” Festynu Rodzinnego:

Panom Sławomirowi Ciarce i Adamowi Sadowskiemu – właścicielom Staropolskiej Masarni Sp. zo.o. w Gostyninie, Panu Tomaszowi Janickiemu – właścicielowi Hurtowni Tomex s.c. w Gostyninie oraz Zakładowi Piekarniczemu Z. Broda Sp.j. w Strzałkach.

Informacja po otwarciu ofert

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie publikuje informację po otwarciu ofert na:

Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania na terenie miasta Gostynina.

numer sprawy: MOPS-2000/03/2018

<INFORMACJA>

Otwarcie Klubu Seniora „PAROSTATEK”

W dniu 06.12.2017 r. o godz. 11. odbyło się oficjalne otwarcie Klubu Seniora „Parostatek” mieszczącego się na pierwszym piętrze MCH „Stara Betoniarnia”.

Symbolicznego przecięcia wstęgi i otwarcia Klubu dokonali: Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski, Proboszcz Parafii Św. Marcina ks. dziekan Ryszard Kruszewski, Kierownik MOPS w Gostyninie Renata Zagórska, Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki, Pani Anna Roszak oraz przedstawicielka przybyłych na otwarcie seniorów.

Klub Seniora „Parostatek” powstał z myślą o zapewnieniu osobom starszym miejsca i warunków spotkań, w trakcie których mogą ciekawie i różnorodnie spędzać czas.

Do dyspozycji gostynińskich seniorów są 3 sale tematyczne:
1) Sala jadalniana połączona z salą taneczną, wyposażoną w sprzęt muzyczny,
2) Sala relaksu, wyposażona w w telewizor LED 50 cali i odtwarzacz bluray,
3) Sala koncetracji w której znajduje się między innymi komputer z dostępem do sieci Internet,

Do dyspozycji przystosowane zostało również pomieszczenie kuchenne wyposażone w kuchnię indukcyjną oraz piekarnik.

Klub będzie funkcjonował 5 dni w tygodniu, od wtorku do soboty w godzinach 14.00 – 20.00.

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż w dniu

10 października 2017  roku w godzinach  10.30 – 12.30

będą wydawane artykuły żywnościowe dla osób posiadających skierowanie uprawniające do otrzymania pomocy w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym,  Podprogram 2017, a nie odebrały produktów żywnościowych w dniach 28-29 września i 3 października 2017 roku.

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy żywnościowej, a nie posiadają skierowania mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych MOPS Gostynin celem rozeznania ich sytuacji  i wydania stosownego skierowania.

Podstawą wydania skierowania jest dochód, który zgodnie z ustawą o pomocy społecznej nie przekracza:

– 1268 zł dla osób prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe,
– 1028 zł na osobę w rodzinie

mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych MOPS Gostynin celem rozeznania ich sytuacji i wydania stosownego skierowania.

Dochód będzie określany na podstawie oświadczenia złożonego przez osobę/rodzinę ubiegającą się o pomoc, które stanowi załącznik do niniejszej informacji.

UWAGA

Zakaz wjazdu i parkowania samochodów na całej długości ulicy dojazdowej do magazynu.

Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie

INFORMACJA

Przyjmowanie interesantów oraz wniosków o ustalenie świadczenia wychowawczego (500+), świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia rodzinne odbywa się w godzinach:

Poniedziałek – Piątek: 7.30 – 14.00,

Środa: 7.30 – 17.00

INFORMACJA dot. składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 można składać od miesiąca sierpnia 2017r.

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:

  • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

  • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

  • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

Druki wniosków będzie można pobierać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyninie – Referat ds. Świadczeń Rodzinnych, ul. Parkowa 22, pokój nr 14 od miesiąca sierpnia 2017r.

 

Nowy okres zasiłkowy

I N F O R MA C J A

   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy można składać od miesiąca sierpnia 2016 r.

   Zgodnie z art. 20 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2016 r.,poz. 169 ze zm.) w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października, natomiast gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

   Druki wniosków można pobierać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyninie – Referat ds. Świadczeń Rodzinnych, ul. Parkowa 22, pokój nr 14.

ZAPROSZENIE

Burmistrz Miasta Gostynina
oraz Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie

mają zaszczyt zaprosić
Opiekunów dziennych oraz rodziców dzieci przyjętych do Punktu.
na uroczyste otwarcie
Punktu opieki nad dziećmi do lat 3
„Bajkowy Zakątek”
w ramach realizacji zadania „Opiekun dzienny w Gostyninie”
które odbędzie się dnia : 26.08.2015 r. o godz: 11:00
w budynku Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarnia” ul. Bierzewicka 32, 09-500 Gostynin

 

zaproszenia3