Category: Bez kategorii

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż w dniu 11 kwietnia 2019  roku w godzinach  10.00 – 13.30 będą wydawane artykuły żywnościowe dla osób posiadających skierowanie uprawniające do otrzymania pomocy w ramach realizacji Programu...

„Nie pozostawaj obojętny”

Komunikat W ramach akcji „Nie pozostawaj obojętny” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie prosi o zgłaszanie osób/rodzin nie radzących sobie w prawidłowym funkcjonowaniu, spowodowanym długotrwałą chorobą oraz niepełnosprawnością do pracowników socjalnych tut. Ośrodka w celu...

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż Wydawanie produktów żywnościowych, w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym,  Podprogram 2017, odbędzie się w magazynie Przedsiębiorstwa „ Caro” przy ulicy...

„Fan” Festyn

W dniu 9 września 2018 roku na placu przy Miejskim Centrum Kultury w Gostyninie odbył się „Fan” Festyn Rodzinny, którego współrealizatorem był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie. W ramach festynu pracownicy tut. Ośrodka zorganizowali...

Informacja po otwarciu ofert

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie publikuje informację po otwarciu ofert na: Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania na terenie miasta Gostynina. numer sprawy: MOPS-2000/03/2018 <INFORMACJA>

Otwarcie Klubu Seniora „PAROSTATEK”

W dniu 06.12.2017 r. o godz. 11. odbyło się oficjalne otwarcie Klubu Seniora „Parostatek” mieszczącego się na pierwszym piętrze MCH „Stara Betoniarnia”. Symbolicznego przecięcia wstęgi i otwarcia Klubu dokonali: Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski, Proboszcz...

Informacja z otwarcia ofert

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie publikuje informację po otwarciu ofert na: Dostawę posiłków dla dzieci – catering, w punkcie opieki nad dziećmi do lat 3 „BAJKOWY ZAKĄTEK” numer sprawy: MOPS-2000/09/2017

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż w dniu 10 października 2017  roku w godzinach  10.30 – 12.30 będą wydawane artykuły żywnościowe dla osób posiadających skierowanie uprawniające do otrzymania pomocy w ramach realizacji Programu...

INFORMACJA

Przyjmowanie interesantów oraz wniosków o ustalenie świadczenia wychowawczego (500+), świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia rodzinne odbywa się w godzinach: Poniedziałek – Piątek: 7.30 – 14.00, Środa: 7.30 – 17.00

Nowy okres zasiłkowy

I N F O R MA C J A    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy można składać od miesiąca...

ZAPROSZENIE

Burmistrz Miasta Gostynina oraz Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie mają zaszczyt zaprosić Opiekunów dziennych oraz rodziców dzieci przyjętych do Punktu. na uroczyste otwarcie Punktu opieki nad dziećmi do lat 3 „Bajkowy Zakątek” w...

Terminarz wypłat na miesiąc LUTY 2012

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny A – J : 15-16.02.2012 K – L : 17-20.02.2012 M – P : 21-22.02.2012 R – S : 23-24.02.2012 T – Z : 27-28.02.2012 . 20.02.2012 :    ZASIŁKI STAŁE 20.02.2012 :    ZASIŁKI CELOWE W FORMIE ŚWIADCZENIA...

Ogłoszenie o wyborze ofert

W związku z realizacją projektu „Krok do przodu” w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż w wyniku analizy złożonych...

Ogłoszenie o wyborze ofert

W związku z realizacją projektu „Krok do przodu” w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż w wyniku analizy złożonych...

Terminarz wypłat na miesiąc SIERPIEŃ 2011

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny . A – J : 16-17.08.2011 K – L : 18-19.08.2011 M – P : 22-23.08.2011 R – S : 24-25.08.2011 T – Z : 26-29.08.2011 . 22.08.2011 :    ZASIŁKI STAŁE 22.08.2011 :    ZASIŁKI CELOWE W FORMIE...