Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż w dniu 11 kwietnia 2019  roku w godzinach  10.00 – 13.30 będą wydawane artykuły żywnościowe dla osób posiadających skierowanie uprawniające do otrzymania pomocy w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym,  Podprogram 2018 (będzie to ostatni dzień wydawania produktów otrzymanych w ramach III tury), a nie odebrały…

czytaj dalej

„Nie pozostawaj obojętny”

Komunikat W ramach akcji „Nie pozostawaj obojętny” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie prosi o zgłaszanie osób/rodzin nie radzących sobie w prawidłowym funkcjonowaniu, spowodowanym długotrwałą chorobą oraz niepełnosprawnością do pracowników socjalnych tut. Ośrodka w celu znalezienia optymalnych rozwiązań pozwalających na poprawę jakości ich życia. Kontakt: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie ul.  Parkowa 22 Telefon: Sekretariat:  24 236 13 60  Pracownicy…

czytaj dalej

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż Wydawanie produktów żywnościowych, w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym,  Podprogram 2017, odbędzie się w magazynie Przedsiębiorstwa „ Caro” przy ulicy Płockiej 38 w Gostyninie w dniach: 19 lutego 2019 roku – w godzinach   11.00 – 13.00 Będzie to ostatni dzień wydawania produktów żywnościowych otrzymanych w ramach…

czytaj dalej

„Fan” Festyn

W dniu 9 września 2018 roku na placu przy Miejskim Centrum Kultury w Gostyninie odbył się „Fan” Festyn Rodzinny, którego współrealizatorem był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie. W ramach festynu pracownicy tut. Ośrodka zorganizowali poczęstunek, podczas którego uczestnicy mogli skosztować ciepłej grochówki, pieczonej kiełbaski oraz pajdy chleba ze smalcem i kiszonym ogórkiem. Podczas Fan festynu panowała radosna atmosfera, dająca…

czytaj dalej

Informacja po otwarciu ofert

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie publikuje informację po otwarciu ofert na: Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania na terenie miasta Gostynina. numer sprawy: MOPS-2000/03/2018 <INFORMACJA>

Otwarcie Klubu Seniora „PAROSTATEK”

W dniu 06.12.2017 r. o godz. 11. odbyło się oficjalne otwarcie Klubu Seniora „Parostatek” mieszczącego się na pierwszym piętrze MCH „Stara Betoniarnia”. Symbolicznego przecięcia wstęgi i otwarcia Klubu dokonali: Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski, Proboszcz Parafii Św. Marcina ks. dziekan Ryszard Kruszewski, Kierownik MOPS w Gostyninie Renata Zagórska, Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki, Pani Anna Roszak oraz przedstawicielka przybyłych na…

czytaj dalej

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż w dniu 10 października 2017  roku w godzinach  10.30 – 12.30 będą wydawane artykuły żywnościowe dla osób posiadających skierowanie uprawniające do otrzymania pomocy w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym,  Podprogram 2017, a nie odebrały produktów żywnościowych w dniach 28-29 września i 3 października 2017 roku.…

czytaj dalej

INFORMACJA

Przyjmowanie interesantów oraz wniosków o ustalenie świadczenia wychowawczego (500+), świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia rodzinne odbywa się w godzinach: Poniedziałek – Piątek: 7.30 – 14.00, Środa: 7.30 – 17.00

INFORMACJA dot. składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 można składać od miesiąca sierpnia 2017r. Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów: w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z…

czytaj dalej

Nowy okres zasiłkowy

I N F O R MA C J A    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy można składać od miesiąca sierpnia 2016 r.    Zgodnie z art. 20 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów…

czytaj dalej

ZAPROSZENIE

Burmistrz Miasta Gostynina oraz Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie mają zaszczyt zaprosić Opiekunów dziennych oraz rodziców dzieci przyjętych do Punktu. na uroczyste otwarcie Punktu opieki nad dziećmi do lat 3 „Bajkowy Zakątek” w ramach realizacji zadania „Opiekun dzienny w Gostyninie” które odbędzie się dnia : 26.08.2015 r. o godz: 11:00 w budynku Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarnia” ul. Bierzewicka…

czytaj dalej

Terminarz wypłat na miesiąc LUTY 2012

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny A – J : 15-16.02.2012 K – L : 17-20.02.2012 M – P : 21-22.02.2012 R – S : 23-24.02.2012 T – Z : 27-28.02.2012 . 20.02.2012 :    ZASIŁKI STAŁE 20.02.2012 :    ZASIŁKI CELOWE W FORMIE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO 21.02.2012 :    ZASIŁKI OKRESOWE 22.02.2012 :    ZASIŁKI CELOWE

Ogłoszenie o wyborze ofert

W związku z realizacją projektu „Krok do przodu” w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż w wyniku analizy złożonych dokumentów w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dot. przygotowania pakietu materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu, dokonał wyboru oferty: p. Marcina Goliszka z Gostynina ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWO PRODUKCYJNY…

czytaj dalej

Ogłoszenie o wyborze ofert

W związku z realizacją projektu „Krok do przodu” w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, iż w wyniku analizy złożonych dokumentów w odpowiedzi na zapytania ofertowe dokonał wyboru ofert: na przeprowadzenie kursu komputerowego oferta p. Grzegorza Kaczorowskiego z Gostynina — na przeprowadzenie szkolenia „Mój Budżet” oferta INNOVO Innowacje w…

czytaj dalej

Terminarz wypłat na miesiąc SIERPIEŃ 2011

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny . A – J : 16-17.08.2011 K – L : 18-19.08.2011 M – P : 22-23.08.2011 R – S : 24-25.08.2011 T – Z : 26-29.08.2011 . 22.08.2011 :    ZASIŁKI STAŁE 22.08.2011 :    ZASIŁKI CELOWE W FORMIE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO 23.08.2011 :    ZASIŁKI OKRESOWE 24.08.2011 :    ZASIŁKI CELOWE