TERMINARZE WYPŁAT MAJ 2010

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny

.

A – J : 17-18.05.2010

K – L : 19-20.05.2010

M – P : 21-24.05.2010

R – S : 25-26.05.2010

T – Z : 27-28.05.2010

.

24.05.2010 : ZASIŁKI STAŁE

24.05.2010 : ZASIŁKI CELOWE W FORMIE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO

25.05.2010 : ZASIŁKI OKRESOWE

26.05.2010 : ZASIŁKI CELOWE

.

Żałoba narodowa

To największa tragedia w historii Polski. Prezydent Polski Lech Kaczyński wraz z 95 osobami zginęli w katastrofie samolotu Tupolew 154M.

Na pokładzie były najważniejsze osoby w państwie. Do katastrofy doszło o godzinie o 8.56 czasu polskiego na lotnisku wojskowym w Smoleńsku.

Nabór !!!

Informujemy, że od 01.03.2010 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczyna realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
.
Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”,
Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”,
Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”
.
o nazwie:
„Siła tkwi w Tobie – pomożemy Ci ją wydobyć”.
.
Projekt kierowany jest dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, które jednocześnie są kobietami długotrwale bezrobotnymi, są w wieku aktywności zawodowej, w tym kobiety samotnie wychowujące dzieci. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do 15 kwietnia 2009 r.
.
.

Wigilia w Jadłodajni Miejskiej

Dnia 18.12.2009 r. w Jadłodajni Miejskiej w Gostyninie odbyło się spotkanie opłatkowe organizowane dla klientów korzystających z pomocy naszego Ośrodka. Jak co roku swoją obecnością zaszczycił nas Burmistrz Miasta Gostynina – Włodzimierz Śniecikowski oraz Dziekan dekanatu gostynińskiego – Ks. Ryszard Kruszewski.

[singlepic id=18 w=600 h=400 float=center]

[singlepic id=19 w=600 h=400 float=center]

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: MOPS – /ZP -4/ 2009
Nazwa zadania: Wykonywanie usług opiekuńczych u klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie w miejscu ich zamieszkania

-> WIĘCEJ INFORMACJI

_________________________________________

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: MOPS – /ZP -5/ 2009
Nazwa zadania: Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych u klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie w miejscu ich zamieszkania

-> WIĘCEJ INFORMACJI

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie ogłasza przetarg na :

  1. Wykonywanie usług opiekuńczych u klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie w miejscu ich zamieszkania (numer sprawy MOPS/ZP-4/2009)
  1. Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych u klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie w miejscu ich zamieszkania (numer sprawy MOPS/ZP-5/2009)

NOWY OKRES ZASIŁKOWY !!!

.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy można składać od miesiąca września 2009 r.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada, natomiast gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października  do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.
Druki wniosków można pobierać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyninie  – Referat ds. Świadczeń Rodzinnych, ul. Parkowa nr 22.

.

I N F O R M A C J A

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres od października 2009 r. do 30 września 2010r. można składać od miesiąca sierpnia 2009 r.

Zgodnie z art.20 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom  uprawnionym do alimentów  (Dz.U. z 2009 r. Nr 1,poz.7 ze zm.) w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia,ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października, natomiast gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września  do dnia 31 października,ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

Druki wniosków można  pobierać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyninie  – Referat ds. Świadczeń Rodzinnych, ul. Parkowa nr 22.