Wigilia w Jadłodajni Miejskiej

Dnia 18.12.2009 r. w Jadłodajni Miejskiej w Gostyninie odbyło się spotkanie opłatkowe organizowane dla klientów korzystających z pomocy naszego Ośrodka. Jak co roku swoją obecnością zaszczycił nas Burmistrz Miasta Gostynina – Włodzimierz Śniecikowski oraz Dziekan dekanatu gostynińskiego – Ks. Ryszard Kruszewski.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: MOPS – /ZP -4/ 2009
Nazwa zadania: Wykonywanie usług opiekuńczych u klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie w miejscu ich zamieszkania

-> WIĘCEJ INFORMACJI

_________________________________________

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: MOPS – /ZP -5/ 2009
Nazwa zadania: Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych u klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie w miejscu ich zamieszkania

-> WIĘCEJ INFORMACJI

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie ogłasza przetarg na :

  1. Wykonywanie usług opiekuńczych u klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie w miejscu ich zamieszkania (numer sprawy MOPS/ZP-4/2009)
  1. Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych u klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie w miejscu ich zamieszkania (numer sprawy MOPS/ZP-5/2009)

NOWY OKRES ZASIŁKOWY !!!

.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy można składać od miesiąca września 2009 r.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada, natomiast gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października  do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.
Druki wniosków można pobierać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyninie  – Referat ds. Świadczeń Rodzinnych, ul. Parkowa nr 22.

.

I N F O R M A C J A

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres od października 2009 r. do 30 września 2010r. można składać od miesiąca sierpnia 2009 r.

Zgodnie z art.20 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom  uprawnionym do alimentów  (Dz.U. z 2009 r. Nr 1,poz.7 ze zm.) w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia,ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października, natomiast gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września  do dnia 31 października,ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

Druki wniosków można  pobierać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyninie  – Referat ds. Świadczeń Rodzinnych, ul. Parkowa nr 22.